Retail Institute Scandinavia

Retail Consult representerer Retail Institute Scandinavia i Norge.
For både de som er medlemmer og de som ønsker enkeltvise tjenester, trygger vi dette tilpasset det norske markedet.

Ønsker du mer informasjon om medlemskap og øvrige tjenester,  ta kontakt med Retail Consult eller gå inn på nettsiden Retail-institute for mer detaljert informasjon.