Forretningsområder

Retail Consult jobber med det som har til oppgave å øke omsetningen gjennom kompetanseutvikling, kommunikasjonskonsepter, utvikling av kunderelasjoner og opplevelser i sisteleddet.

Retail Consult AS er eier av selskapene Retail Energy AS, SeeYou AS og Retail Production AS.

Retail Consult har også eierinteresser i selskaper innen bolig/næringseiendom, produktutvikling og innovasjon innen sport- og sportsfiske.

Selskapet har høyeste kredittverdighet med AAA rating.