Butikk observasjon

Retail Consult gjør observasjonsjobber i butikken, showroom, messer og andre miljøer hvor det skal skapes salg og positiv påvirkning.

Retail Customer Observation er studie i hvordan kundene oppfører seg i et butikk- og salgsmiljø. Siden 1993 har Retail Consult  jobbet med å studere hvilke faktorer som er utløsende for KJØP. Vi gjør observasjonsjobber i alle miljø hvor det skal skapes salg og positiv påvirkning; butikken, kjøpesenter, showroom, messer, utemiljø/parker, flyplasser.

Vi har opparbeidet erfaring og kompetanse i hvordan ulike situasjoner og tiltak påvirker kunden positivt og negativt fra de parkerer bilen, oppholder seg i fellesareal, skal betale i kassen og er på vei ut av butikken. Det sentrale spørsmålet for alle som jobber med butikk og servicenæring er: Hvordan påvirker vårt handle/opplevelsesmiljø kunden slik at de KJØPER mest mulig?

Research

For å kunne svare på dette kartlegger vi følgende:

 • Hvordan oppfører kundene seg i vårt handlemiljø?
 • Hva påvirker kunden positivt og negativt i valg av varer og tjenester?

Gjennom våre undersøkelser avdekker vi:

 •  Hit-rate, andel kjøpende kundet ift. besøkende.
 •  Gjennomsnittskjøp
 •  Tid brukt i butikken/kategorien
 •  Trafikkmønster
 •  Ventetid
 •  Kundeanalyse
 •  Kommunikasjonsløsninger – POS elementer som kan bedre salget og opplevelsen

Metodikk:

Vi tilpasser metoden til hver enkelt kundes utfordringer eller behov for innsikt. Gjennom kundeobservasjon avdekker vi kundeadferd i det aktuelle lokalet. Hvordan de beveger seg, hva de ser på og berører og til slutt beslutter å kjøpe?

Etter kjøpet gjør vi også kundeintervjuer for å avdekke årsaker til den adferd og den beslutning kunden gjorde.

For å kunne studere i detalj kundeadferd bruker vi videofilming som i etterkant blir studert for å se hva som ønskes avdekket. Retail Consult har utviklet en unik software som avdekker og viser det nødvendige på en rasjonell og tidseffektiv måte.

Resultat:

Gjennom å sette sammen de ulike analysene utarbeides en rapport. Rapporten beskriver både dagens situasjon og foreslår tiltak ift. de utfordringer som avdekkes.

Konsultasjon:

Gjennom bred og lang erfaring fra mange studier og cases, har vi opparbeidet oss en innsikt som gir oss muligheten til å rådgi og utarbeide tiltak som må til for å skape bedre resultater. I dag jobber vi på 4 nivåer:

 • Observasjon, ta bilder og videofilm og følge opp med en rapport og presentasjon
 • Besøk i butikk for umiddelbar tilbakemelding ift. utfordringer
 • Kundeanalyse
 • Foredrag og seminarer som belyser utfordringer og tiltak. har skreddersys innhold til aktuell kunde eller casestudie.
 • Workshops og prosjektstyring innenfor:

– Kundeadferd
– Kategoriutvikling
– Kampanjeutvikling, mekanikk, butikkelementer
– Butikk- og konseptutvikling
– Kundetilfredshets undersøkelser

Tips en venn eller kollega!
Linkedin

Flere forretningsområder