Kurs og kompetansebygging

RetailERFA er en opplæringsmodell som gir våre kunder fantastiske resultater ved å kombinere teori med oprativt butikkarbeid.

Vi har utviklet en opplæringsmodell som gir våre kunder fantastiske resultater. Vi har kalt denne RetailERFA. Utgangspunktet er å kombinere teori med oprativt butikkarbeid. Innhold og teori bygger på grundig mystery shopping og gjennomgang av utvalgte butikker. Det vi her avdekker legger grunnlaget for innhold og actions i teori og praktisk butikkarbeid. Mellom ERFA-samlingene evaluerer vi butikkene basert på mystery shopping som igjen legger grunnlaget for neste samling og hva vi skal ha mer eller mindre fokus på.

Vi har selv erfart hvor viktig det er å kombinere teori og praksis. Kun teori ender fort i bokhyllen. Butikkarbeid er praktisk arbeid som ved hjelp av enkle kjøreregler løfter både kundeopplevelsene og omsetningen.

Idag jobber vi med RetailERFA modellen innenfor følgende områder:

Vi jobber med flere av landets ledende aktører innenfor varehandel, service og tjenesteytende bransjer.

Tips en venn eller kollega!
Linkedin

Flere forretningsområder